حقایق جالب و خواندنی درباره شتر حیوان اهلی

شتر

حقایق جالبی درباره شتر شتر : به گزارش ول اف در قرآن کریم به ‌تناسب بیان داستان‌های زیاد نام 35 حیوان مانند چهارپایان، پرندگان و حشرات آماده هست یکی از حیواناتی که نام آن به‌دفعات زیادی در قرآن مجید آمده شتر می باشد. داستان این حیوان در زمان حضرت صالح اگر خداوند به حضرت ابراهیم وحی داد که به‌جای ذبح […]

Read more